Καπιταλισμός και κοινωνικά δικαιώματα, της Ellen Meiksins Wood | TVXS.gr

Τι σημαίνει να διεκδικήσουμε την αυτονομία μας όχι μόνο σε σχέση με την κρατική εξουσία αλλά και κατά της εξουσίας του κεφαλαίου; Σημαίνει να φέρουμε τις δημοκρατία όχι μόνο στους χώρους εργασίας αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής από τις οποίες είναι τώρα εξορισμένη λόγω των επιταγών της αγοράς. Σημαίνει αμφισβήτηση της εξουσίας της αγοράς. Σημαίνει την αποκόλληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου κομματιού ανθρώπινης ζωής από τις προσταγές της αγοράς. Σημαίνει συνεχή πάλη για απο-εμπορευματοποίηση και έξοδό τους από τη λογική της αγοράς όσο το δυνατόν περισσότερων εκφάνσεων της ζωής. Σημαίνει να πάρουμε στοιχειώδεις και αναγκαίες παροχές όπως οι υπηρεσίες υγείας, η στέγη και η τροφή, και να τις μετατρέψουμε από εμπορεύματα που παράγονται με στόχο το κέρδος σε αληθινά κοινωνικά δικαιώματα.

via Καπιταλισμός και κοινωνικά δικαιώματα, της Ellen Meiksins Wood | TVXS.gr.

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: