Περιοδικό Άρδην – Εφημερίδα Ρήξη – Αύλο νόμισμα «κόβουν» στην Κομοτηνή!

Την ενίσχυση του εισοδήματος καταναλωτών και επιχειρήσεων, την τόνωση της τοπικής αγοράς, την ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής εν γένει φιλοδοξεί να πετύχει η ομάδα των αγανακτισμένων Κομοτηνής, μέσω της θεσμοθέτησης της Εναλλακτικής Μονάδας Ροδόπης ΕΜΡΟ, ως απάντησης στην οικονομική κρίση.Πρόκειται για άυλο νόμισμα, ένα μέσο συναλλαγής που θα λειτουργήσει εντός ενός γεωγραφικά καθορισμένου δικτύου φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και επιχειρήσεων, διατηρώντας μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων-λογαριασμών.

via Περιοδικό Άρδην – Εφημερίδα Ρήξη – Αύλο νόμισμα «κόβουν» στην Κομοτηνή!.

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: