Ο Τατούλης προσφέρει στους Γερμανούς… ΑΟΖ στην Πελοπόννησο | Οικονομία | Ελευθεροτυπία

Οι μισθοί θα είναι αντίστοιχοι με εκείνους της Κίνας και των χωρών της Απω Ανατολής, Ινδίας κ.λπ. ή «των ανταγωνιστών μας» όπως είπε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, των πρώην ανατολικών και των βαλκανικών χωρών. Στις ζώνες δεν θα ισχύει η εθνική και ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία κ.λπ. Επίσης θα μπορούν να ενοποιηθούν ζώνες, π.χ η Θράκη με τη Βουλγαρία.

via Ο Τατούλης προσφέρει στους Γερμανούς… ΑΟΖ στην Πελοπόννησο | Οικονομία | Ελευθεροτυπία.

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: