Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος συζητά με το Poleconomix | poleconomix.gr

Τα μεταπολεμικά κοινωνικά κράτη (παρ’ όλες τις αδυναμίες τους) ήταν θεσμικές καινοτομίες κοινωνικής προόδου και πολιτικού πολιτισμού. Ήταν άμεσα συνδεδεμένα με τον εκδημοκρατισμό των Ευρωπαϊκών κοινωνιών και την ‘εμπέδωση’ (embeddedness) κεφαλαίου και αγοράς στις κοινωνίες μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικών δικαιωμάτων και ρυθμίσεων, όπου η παραγωγικότητα ωφελούσε την ευρύτερη κοινωνία και όχι μόνο τις ελίτ. Μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ κάποιοι θριαμβολογούσαν ότι με το συνδυασμό ‘δημοκρατία και αγορά’ η Ιστορία έφτασε στο τέλος της. Τώρα, εν μέσω κρίσης, φαίνεται ότι ο συνδυασμός έγινε δίλημμα. Κράτος ευημερίας χωρίς δημοκρατία δεν υφίσταται αλλά άγριος καπιταλισμός με αυταρχισμό πάνε αρκετές φορές παρέα.

via Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος συζητά με το Poleconomix | poleconomix.gr.

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: