Εξώδικη δήλωση στην ΤτΕ από το ΕΒΕΑ | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα

Η τοποθέτηση των διαθεσίμων μας σε Κοινό Κεφάλαιο το οποίο προβλέπει ο νόμος και του οποίου διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, γίνεται επειδή αυτό ορίζει ο νόμος και όχι επειδή αυτή είναι η δική μας ελεύθερη επιλογή, όπως τυχόν συμβαίνει με άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το αποτέλεσμα λοιπόν της διαχείρισης του Κοινού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι τέτοιο, που να μειώνει δραματικά ή να διακινδυνεύει να μειώσει δραματικά τα διαθέσιμά μας, τα οποία, επαναλαμβάνουμε και υπογραμμίζουμε, είναι προϊόν του κόπου των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι μέλη μας και δεν προέρχονται από δημόσιους πόρους. Ως προϊόν δε των ιδιωτικών αυτών εισφορών, τα διαθέσιμά μας είναι περιουσιακό στοιχείο μας και προστατεύονται τόσο από το ελληνικό Σύνταγμα όσο και διεθνείς συμβάσεις.

via Εξώδικη δήλωση στην ΤτΕ από το ΕΒΕΑ | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα.

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: