Μάικλ Χάντσον: Το ελληνικό πείραμα και ο οικονομικός πόλεμος | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα

And that’s why yesterday the European Union said, wait a minute, we’re not even going to give you the money to pay us, namely, for us to pay our own banks that have bought your bonds, unless you spell out exactly what you’re going to privatize and commit to it now. And this is a sticking point. In the past, the Greeks have made promises, and thank heavens they haven’t privatized, because once they begin to sell things off, then there’s going to be a real squeeze and even more of an opposition. So you’re right. This is a property grab.

via Μάικλ Χάντσον: Το ελληνικό πείραμα και ο οικονομικός πόλεμος | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα.

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: