Συνεταιριστική ιδιοκτησία στην πράξη : η ιστορία της FaSinPat / Zanon | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ

Όλο το εργοστάσιο έχει μία γενική συνέλευση όλων των εργαζομένων μία φορά το μήνα, κατά τη διάρκεια της οποίας η παραγωγή σταματά. Εκεί ο συντονιστής του λογιστηρίου κάνει πλήρη αναφορά των εσόδων και των εξόδων και στη συνέχεια ψηφίζεται το πως θα αξιοποιηθούν τα κέρδη δηλ ποιό τμήμα αυτών θα αποδοθεί στους εργαζόμενους και ποιο τμήμα στην αναβάθμιση της παραγωγής, καθώς επίσης και πόσο θα κατευθυνθεί στην κάλυψη αναγκών της κοινότητας. (σχολεία, πολιτιστικά κέντρα, νοσοκομεία, οίκοι ηλικιωμένων και ανάπηρων, εργατικές κατοικίες).

via Συνεταιριστική ιδιοκτησία στην πράξη : η ιστορία της FaSinPat / Zanon | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ.

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: