ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Το Ιερατείο του ΔΝΤ και τα αδιόρθωτα…

Πότε το ΔΝΤ έπεσε μέσα σε εκτιμήσεις της; Ποτέ! Κι όταν λέμε ποτέ, το εννοούμε απόλυτα. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια μελέτη από το CEPRτης Ουάσιγκτον με τίτλο MacroeconomicPolicyAdviceandtheArticleIVConsultations. «Η μελέτη αυτή εξετάζει την παροχή συμβουλών πολιτικής που δόθηκαν από το ΔΝΤ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 67 εκθέσεις του άρθρου IV για την τετραετία 2008-2011. Είναι μια συνέχεια της μελέτης της ΔΟΕ για 50 χώρες με εκθέσεις του Άρθρο IV που αναλαμβάνονται για χαμηλές και μεσαίου εισοδήματος χώρες (Ισλάμ etal. 2012). Επικεντρώνεται κυρίως στη δημοσιονομική προσαρμογή, στη στόχευση του πληθωρισμού (σε χώρες όπου αυτό είναι σχετικό, δηλαδή εκτός της ζώνης του ευρώ), στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην κοινωνική προστασία. Η ανάλυση του περιεχομένου βρίσκει ένα σταθερό μοτίβο των συστάσεων πολιτικής, η οποία δείχνει (1) μια μακροοικονομική πολιτική που εστιάζει στη μείωση των δαπανών και στην συρρίκνωση του μεγέθους της κυβέρνησης, σε πολλές περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι κατάλληλο, ή αναγκαίο, ή οδηγεί σε μια ακόμη πιο ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής ύφεσης και (2) εστίαση σε άλλα ζητήματα πολιτικής που τείνουν να μειώσουν την κοινωνική προστασία για ευρεία τμήματα του πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συντάξεων, της υγειονομικής περίθαλψης, και την προστασία της απασχόλησης), μείωση του μεριδίου της εργασίας στο εθνικό εισόδημα, και, ενδεχομένως, την αύξηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και ως αποτέλεσμα την αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας.»

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Το Ιερατείο του ΔΝΤ και τα αδιόρθωτα….

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: