Η Κυπριακή κρίση: Mια νέα φάση της ευρωπαϊκής κρίσης. Του Αντώνη Λιάκου | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα

Η τρίτη παράμετρος αφορά μερικά γενικά αλλά όχι λιγότερο σημαντικά χαρακτηριστικά του Ευρωπαίου πολίτη. Ο «μέσος» πολίτης είναι ταυτόχρονα εργαζόμενος, μισθωτός, αλλά και μικροκαταθέτης ή/και μικρομερισματούχος. Και το παρόν και το μέλλον του, δηλαδή και το εισόδημά του αλλά και τα ασφαλιστικά του ταμεία, εξαρτώνται ταυτόχρονα τόσο από τους μισθούς όσο επίσης και από την ασφάλεια και την απόδοση των καταθέσεων και τα μερίσματα μετοχών και ομολόγων. Αρα οι πολίτες της Ευρώπης (όπως άλλωστε και όλου του ανεπτυγμένου κόσμου) είναι διφυή οικονομικά υποκείμενα, τα οποία υπάγονται σε διαφορετικές επιδιώξεις και αντικρουόμενες λογικές. Στις γενικευμένες συνθήκες αποσταθεροποίησης και καθοδικής πορείας της Οικονομίας δεν μπορείς να διασώσεις τον μισθό σου, αν δεν ακολουθήσεις μια πολιτική που βάζει σε ρίσκο ή επηρεάζει τη σταθερότητα του νομίσματος, τις καταθέσεις ή τις μετοχές. Από την άλλη, για να σώσεις τις αποταμιεύσεις σου και το ταμείο σου, θα πρέπει να συναινέσεις σε μια πολιτική περιορισμού των κρατικών δαπανών, εισοδηματική μείωση και περιορισμό των κοινωνικών υπηρεσιών.

Πρόκειται για ένα δίλημμα που κάθε επιλογή το επαναλαμβάνει με δυσμενέστερους όρους. Αν δεν καταλάβουμε αυτή τη δομική αντινομία δεν θα καταλάβουμε πώς σχετίζεται η σημερινή κρίση με μια δομική αμφιθυμία των πολιτών, η οποία εκφράζεται με αντιφατικές πολιτικές συμπεριφορές (λ.χ. θέλω το ευρώ αλλά όχι τη λιτότητα). Η κυρίαρχη ευρωπαϊκή πολιτική βασίζεται πάνω σε αυτή την αμφιθυμία, γι” αυτό και δεν αμφισβητείται παρά στις χώρες τις περιφέρειας, και εκεί εν μέρει, όχι συνολικά. Η σύγχρονη διακυβέρνηση εξασφαλίζει συναίνεση μέσω αυτής της αμφιθυμίας. Τη μετασχηματίζει σε παθητικό στοιχείο ιδεολογικής ηγεμονίας. Αν στην Κύπρο η αμφιθυμία μετατράπηκε σε ομοθυμία και καταψηφίστηκε η απόφαση της συνόδου κορυφής, αυτό οφείλεται στην κατάργηση του διλήμματος. Η υπονόμευση του διλήμματος από αυτούς που το εγγυώνται, είναι ο συντελεστής εκείνος που κάνει την κυπριακή κρίση υπογείως αποσταθεροποιητική για την Ευρώπη. Γι’ αυτό επίσης συνιστά μια νέα φάση της ευρωπαϊκής κρίσης.

via Η Κυπριακή κρίση: Mια νέα φάση της ευρωπαϊκής κρίσης. Του Αντώνη Λιάκου | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα.

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: