ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Σχετικά με ορισμένους μύθους για την Επανάσταση του 1821*

Η έκρηξη της γαλλικής επανάστασης του 1789 έπαιξε καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στη ριζοσπαστικοποίηση του νεοελληνικού διαφωτισμού, αλλά και στον επαναστατικό αναβρασμό των υπόδουλων. Ο Θ. Κολοκοτρώνης αναφέρει: «Η γαλλική επανάστασις και ο Ναπολέων έκαμε, κατά την γνώμη μου, να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου. Πρωτήτερα τα έθνη δεν εγνωρίζοντο, τους βασιλείς τους ενόμιζον ως θεούς της γης, και ότι και αν έκαμναν, το έλεγαν καλά καμωμένο. Δια αυτό και είναι δυσκολώτερο να διοικήσης τώρα λαόν.»[12] Την ίδια γνώμη είχε και ο Α. Κοραής ο οποίος έγραφε: «Εξ εκείνης της ώρας [της γαλλικής επανάστασης, σημ. Β.Κ.] αποθεμένοι οι Έλληνες την ματαιοφροσύνην προέλαβον σχήμα κι στάσιν λαού όπως καταστή έθνος.»[13]

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Σχετικά με ορισμένους μύθους για την Επανάσταση του 1821*.

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: