Τι κρύβει η Διατλαντική Σύμπραξη; » x-pressed | an open journal

Δεδομένου ότι οι τελωνειακοί φόροι μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι ήδη χαμηλοί, ο στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας ανάμεσα στην ΕΕ και στις ΗΠΑ.

Η εναρμόνιση της νομοθεσίας σημαίνει την εναρμόνιση των κανονισμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή, με σκοπό έναν πιο χαλαρό κανονισμό.

Για το σκοπό αυτό, είναι υπό συζήτηση η δημιουργία ενός Συμβουλίου Συνεργασίας για τον Κανονισμό, που θα αποτελείται από μη εκλεγμένα μέλη και θα είναι σε θέση να αλλάξει τη νομοθεσία της ΕΕ, δημιουργώντας, έτσι, μια “ζωντανή συμφωνία” που θα συνεχίσει να νομοθετεί στο μέλλον.

Προς το παρόν, ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία της δομής του ΤΤΙΡ, ενώ όλα τα μέτρα που θα απαιτούνται από τους συμμετέχοντες δεν θα συμπεριληφθούν στην περιγραφή της συμφωνίας. Θα αποφασιστούν κατόπιν, από το Συμβούλιο, κεκλεισμένων των θυρών.

via Τι κρύβει η Διατλαντική Σύμπραξη; » x-pressed | an open journal.

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: