31% κάτω το κατά κεφαλήν ελληνικό εισόδημα | Οικονομία | Ελευθεροτυπία

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δείκτης μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας της Ελλάδας αντιστοιχεί στο 75% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε.-28 το 2013, αλλά είναι 31% χαμηλότερο αυτού της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat, η οποία το μετρά σε σταθερές μονάδες αγοραστικής δύναμης.

via 31% κάτω το κατά κεφαλήν ελληνικό εισόδημα | Οικονομία | Ελευθεροτυπία.

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: