Μόνο 7.816 από τους 510.000 μακροχρόνια ανέργους επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα – ThePressProject

Επιπλέον στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από τα 12.000€. Αυτό φαίνεται αρχικά λογικό αλλά ο υπολογισμός γίνεται με βάση το εκκαθαριστικό της προηγούμενης χρονιάς και έτσι ουσιαστικά αποκλείονται όσοι πριν από 14 μήνες είχαν μια καλή εργασία.Το αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν το 2014 μόνο 6.691 αιτούντες να γίνουν δεκτοί 1.125 το 2013 από τους 510.000 που επίσημα έχει καταγράψει ο ΟΑΕΔ ως μακροχρόνια ανέργους. Και αν το 1.5% δεν σας φαίνεται εντυπωσιακό δείτε το διαφορετικά: Το 98.5% των μακροχρόνια ανέργων δεν μπορούν να λάβουν το βοήθημα για τους μακροχρόνια άνεργους…

via Μόνο 7.816 από τους 510.000 μακροχρόνια ανέργους επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα – ThePressProject.

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: