Ένα τρισ. ευρώ η ετήσια φοροδιαφυγή των μεγάλων πολυεθνικών. | PROJECT ANTISYSTEM

Κάθε έτος στην Ευρώπη περίπου 1 τρισ. ευρώ χάνονται από τη φορολόγηση. Από αυτά περίπου 850 δις ευρώ προέρχονται από φοροδιαφυγή και τα υπόλοιπα 150 δις ευρώ από φοροαπαλλαγή. Τα στοιχεία προέρχονται από τον Βρετανό μελετητή του “Tax Research”, Richard Murphy.Σε αυτό το πανόραμα, σημαντικό ρόλο έχουν, ως γνωστόν, οι μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες εκμεταλλεύονται τους μαιάνδρους της νομοθεσίας, συχνά άγνωστους στους ίδιους τους νομοθέτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες για συνειδητές επιλογές των νομοθετών που επιτρέπουν στις πολυεθνικές να τις εκμεταλλεύονται υπέρ του συμφέροντός τους. Όμως πολλές ευκαιρίες παρέχονται μέσα από παράθυρα και πορτόφυλλα που ανακαλύπτονται από τις πολυεθνικές στη διαδικασία της πράξης, χωρίς οι νομοθέτες να έχουν την ικανότητα να προβλέψουν την ύπαρξή τους. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο όμως καταφέρνουν να αποφύγουν τη φορολόγηση σημαντικού μέρους των κερδών τους.

via Ένα τρισ. ευρώ η ετήσια φοροδιαφυγή των μεγάλων πολυεθνικών. | PROJECT ANTISYSTEM.

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: