Γερμανικές αποζημιώσεις: Το παρασκήνιο του 1995 αποκαλύπτεται στη Βουλή

Κατά τη γνώμη μου η δικαστική οδός αποκλείεται. Η Συμφωνία του Λονδίνου το 1953 προβλέπει σύνθεση στη σύνθεση του δικαστηρίου 4 γερμανούς δικαστές, οπότε δεν μας μας συμφέρει να προσφύγουμε. Το Διεθνές δικαστήριο Χάγης είναι απορριπτέο από εμάς, αφού γερμανοί δέχονται να γίνει διαδικασία μόνο για υποθέσεις μετά το 2008. Για αυτό λέω ότι μόνο που μπορεί να γίνει μέσω της διπλωματικής οδού, με πολύ λεπτό χειρισμό και αφού γίνουν προκαταρκτικές συνομιλίες. Θα πρέπει να πάμε δια της πειθούς αν και αυτή τη στιγμή γερμανοί ισχυρότεροι στην Ευρώπη. Ίσως αν συγκινήσουμε κάποιους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πάρουμε με το μέρος μας μερικούς, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αλλά και αυτοί δεν έχουν κανένα συμφέρον και όλα είναι θέμα συμφερόντων.»

via Γερμανικές αποζημιώσεις: Το παρασκήνιο του 1995 αποκαλύπτεται στη Βουλή.

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: