Σκοπός του Επιμορφωτικού Κέντρου ‘Χαρίλαος Φλωράκης’

Πλαίσιο λειτουργίας

του Επιμορφωτικού Κέντρου

«Βιβλιοθήκη – Αρχείο Χαρίλαος Φλωράκης»

Το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Επιμορφωτικού Κέντρου, όπως διαμορφώθηκε με απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ, είναι το εξής:

1. Το Κέντρο ιδρύθηκε με απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα.

Εντάσσεται στα Επιμορφωτικά Κέντρα της ΚΕ, η οποία και το διευθύνει με προσωπικό το οποίο ορίζει και είναι ελεύθερο στο κοινό.

2. Το Κέντρο έχει στόχο την επιμόρφωση των στελεχών του Κόμματος, μεταλαμπαδεύοντας στις νέες γενιές των κομμουνιστών την ιστορική πείρα των αγώνων και της πάλης της εργατικής τάξης και του Κόμματός της.

via Σκοπός του Επιμορφωτικού Κέντρου ‘Χαρίλαος Φλωράκης’.

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: