Χώρες ΟΟΣΑ: Τους υψηλότερους φόρους πληρώνει η ελληνική οικογένεια | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα

Τις υψηλότερες φορολογικές εισφορές μεταξύ των 34 χωρών μελών του ΟΟΣΑ πληρώνει η… μέση ελληνική οικογένεια. Μελέτη του οργανισμού δείχνει ότι ο έχων οικογένεια στην Ελλάδα υφίσταται μεγαλύτερο φορολογικό βάρος από τους εργένηδες ακόμη και μετά τον συνυπολογισμό των οικογενειακών επιδομάτων.

Για παράδειγμα στην περίπτωση ενός παντρεμένου μέσου εργαζόμενου με δυο παιδιά στην Ελλάδα οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη – εργαζόμενου αγγίζουν το 43,4% της αμοιβής του την ώρα που στις χώρες του ΟΟΣΑ ο μέσος όρος είναι μόλις 26,9%.

via Χώρες ΟΟΣΑ: Τους υψηλότερους φόρους πληρώνει η ελληνική οικογένεια | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα.

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: