Η αλληλέγγυα οικονομία ως τρόπος ζωής | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα

Ορισμένοι δίνουν έμφαση στην παράμετρο της απασχόλησης και της δημιουργίας εισοδήματος, της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και των κοινωνικο-οικονομικών δεσμών –όπως οι πρωτοβουλίες από εκκλησίες και τοπικές κυβερνήσεις.

Άλλοι υιοθετούν την οπτική των κοινωνικών κινημάτων, εστιάζουν στο ρόλο της αλληλέγγυας οικονομίας προκειμένου να προωθήσουν τον διάλογο με την πολιτεία και πιέζουν με στόχο την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής.

Άλλοι τη βλέπουν ως μια στρατηγική βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης που έχει τη δυνατότητα να παίρνει υπόψη της τις οικονομικές, οικολογικές και πολιτισμικές πτυχές αυτής της διαδικασίας, με σκοπό την προώθηση ενός υγιέστερου και περισσότερο συλλογικού τρόπου ζωής.

via Η αλληλέγγυα οικονομία ως τρόπος ζωής | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα.

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: