Στο 171% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα

Το ελληνικό χρέος – το υψηλότερο της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. – σημείωσε άνοδο 2,1% έναντι του β’ τριμήνου του 2015 και πτώση 6,6% έναντι του γ΄ τριμήνου του 2014.

Η δομή του, σε ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε ως εξής: 134,9% δάνεια, 35,6% τίτλοι και 0,5% ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις.

Το συνολικό χρέος της Ευρωζώνης, κατά το ίδιο διάστημα, ανήλθε στο 91,6% του ΑΕΠ έναντι 92,3% τόσο του β’ τριμήνου του 2015, όσο και του γ’ τριμήνου του 2014.

Μεταξύ των 28 κρατών της Ε.Ε., το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 86% έναντι 87,7% το β’ τρίμηνο του 2015 και 86,9% το γ’ τρίμηνο του 2014.

Το υψηλότερο χρέος, πέραν της Ελλάδας, κατέχει η Ιταλία (134,6%) και η Πορτογαλία (130,5%), ενώ το χαμηλότερο η Εσθονία (9,8%) και το Λουξεμβούργο (21,3%).

Σε απόλυτους αριθμούς, το ψηλότερο χρέος καταγράφηκε στην Ιταλία με 2,192 τρισ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με 2,151 τρισ. ευρώ, η Γαλλία με 2,103 τρισ. ευρώ και η Ισπανία 1,062 τρισ. ευρώ.

via Στο 171% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα.

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: