«Δημιουργική λογιστική» από τον ΔΟΛ στις βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζόμενων | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα

Κατά τα λοιπά ο ΔΟΛ ακόμη οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές εργαζομένων (2,5 μηνών) και επ΄ αυτού έωλες υποσχέσεις… «εάν και εφόσον ανακάμψουν τα οικονομικά της εταιρείας σε βάθος 10 μήνου…»

Η McKenzie (εταιρεία που έχει αναλάβει κατ’ ανάθεση έργου την έκδοση της μισθοδοσίας) – καθώς και η συνταξιούχος (με αναστολή) υπάλληλος της εταιρείας Τ. Κωτοπούλου (HR) όφειλαν να γνωρίζουν κατ’ ελάχιστον την παραπάνω νομοθεσία …ασχέτως εάν ενδεχομένως εξυπηρετούν επιχειρηματικές σκοπιμότητες και όχι να απαντούν απαξιωτικά στους εργαζόμενους .

via «Δημιουργική λογιστική» από τον ΔΟΛ στις βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζόμενων | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: