ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Η Ελλάδα μετατράπηκε σε πολεμική εφεδρεία του Ισραήλ.

ο εντυπωσιακό με την εθελοδουλεία τους είναι και το γεγονός ότι τη συγκεκριμένη συμφωνία SOFA με το Ισραήλ δεν την πέρασαν με τη διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 2 ως διακρατική σύμβαση, αλλά ως “διεθνή σύμβαση” με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος. Γιατί; Για να γίνει το καθεστώς ετεροδικίας των δυνάμεων του Ισραήλ “αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.” Με άλλα λόγια να αποκτήσει ισχύ υπεράνω κάθε άλλου νόμου και διάταξης του εθνικού δικαίου!

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Η Ελλάδα μετατράπηκε σε πολεμική εφεδρεία του Ισραήλ.

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: