Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανοίγει τον δρόμο για τις ομαδικές απολύσεις | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα

Ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 1387/1983, η ΑΓΕΤ Ηρακλής ζήτησε εγγράφως έγκριση από τον υπουργό Εργασίας ώστε να εγκριθεί το σχέδιο ομαδικών απολύσεων, το οποίο όμως απορρίφθηκε. Η εταιρεία προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως του υπουργού και το ΣτΕ υπέβαλε στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, δύο ερωτήματα σχετικά με τη συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας, αφενός, με την οδηγία 98/59/ΕΚ και, αφετέρου, με τις διατάξεις της Συνθήκης περί της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων (άρθρα 49 και 63 ΣΛΕΕ)

via Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανοίγει τον δρόμο για τις ομαδικές απολύσεις | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: