Category Archives: Καζακης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Σε τι μας χρειάζονται τα σύνορα;

Ο κοσμοπολιτισμός δεν ήταν ποτέ το αντίδοτο στον εθνικισμό. Αντίθετα η προέκτασή του. Εθνικισμός είναι η ταύτιση του έθνους με τα συμφέροντα μιας κρατούσας τάξης, μιας ολιγαρχίας που θέλει να επιβάλει την απολυταρχία της εντός και εκτός συνόρων. Παρά και ενάντια στον λαό. Ο εθνικισμός με τη μορφή του σωβινισμού και του τζινγκοϊσμού υπήρξε το λίκνο του ιμπεριαλισμού, της κατάκτησης και της αποικιοκρατίας.
Ο εθνικισμός ισοδυναμεί με τον επεκτατισμό των συμφερόντων της κρατούσας τάξης ενός έθνους σε βάρος του λαού εντός της χώρας και σε βάρος των άλλων εθνών. Κι επομένως ο εθνικισμός είναι η άρνηση του έθνους, η κατάλυση του έθνους, δηλαδή του κοινού δικαιώματος όλων και κυρίως της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών να διαμορφώνουν το κράτος εντός της εθνικής επικράτειας με βάση τα πιο θεμελιώδη και ζωτικά συμφέροντά τους.
Κοσμοπολιτισμός είναι η άρνηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των εθνών, της αυτοδιάθεσης των πολιτών εντός της εθνικής τους επικράτειας. Είναι στην ουσία και στην πράξη το alter ego, η άλλη όψη του εθνικισμού, του σωβινισμού, του τζινγκοϊσμού. Υπήρξε εξαρχής η ιδεολογία ή το πρόσχημα του ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας. Το δικαίωμα του πολιτισμένου να εκπολιτίσει – όπως αυτός ορίζει τον πολιτισμό – με τη βία, την ανοιχτή ή συγκεκαλυμμένη επέμβαση και τον πόλεμο τα βάρβαρα έθνη.

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Σε τι μας χρειάζονται τα σύνορα;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Μπορεί να γίνει βιώσιμο το δημόσιο χρέος της Ελλάδας;

Ο Πίνακας που παραθέτουμε δείχνει το % των καθαρών αποταμιεύσεων (δηλαδή του περισσεύματος) επί του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ζώνης του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συμπέρασμα είναι εξαιρετικά απλό. Όχι μόνο δεν περισσεύει τίποτε από το εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, αλλά αντίθετα ο οικογενειακός προϋπολογισμός παρουσιάζει ένα διαρκώς διευρυνόμενο έλλειμμα.

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Μπορεί να γίνει βιώσιμο το δημόσιο χρέος της Ελλάδας;

“Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών – Η μεγάλη απάτη”. «Στο Μικρόφωνο» με τον Δ. Καζάκη και τον Δ. Καρούσο στις ‎18 ‎Μαρτίου ‎2016. – YouTube

«Στο Μικρόφωνο» με τον Δημ. Καζάκη, οικονομολόγο και γενικό γραμματέα του Ε.ΠΑ.Μ. Μαζί του σήμερα ο οικονομολόγος και μέλος του Ε.ΠΑ.Μ. Δημήτρης Καρούσος, σε μια συζήτηση/ανάλυση με θέμα: “Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών – Η μεγάλη απάτη”. Παρασκευή, ‎18 ‎Μαρτίου ‎2016.

via «Στο Μικρόφωνο» με τον Δ. Καζάκη και τον Δ. Καρούσο στις ‎18 ‎Μαρτίου ‎2016. – YouTube.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Η ευρωζώνη υπό συνθήκες κλιμακούμενης κατάρρευσης

Μπορεί να επιβιώσει το ευρώ; Ας θυμηθούμε τι έλεγε η ίδια η ΕΚΤ όταν μιλούσε για “τον ορισμό της σταθερότητας των τιμών” (www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html). Δηλαδή για την αποστολή εξ ιδρύσεως της να κρατά τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη μόλις κάτω από 2%: Ο στόχος αυτός, έγραφε, “παρέχει ένα επαρκές περιθώριο για την αποφυγή των κινδύνων του αποπληθωρισμού. Έχοντας ένα τέτοιο περιθώριο ασφαλείας έναντι του αποπληθωρισμού είναι σημαντικό επειδή τα ονομαστικά επιτόκια δεν μπορούν να πέσουν κάτω από το μηδέν. Σε ένα περιβάλλον αποπληθωρισμού η νομισματική πολιτική μπορεί έτσι να μην είναι σε θέση να τονώσει επαρκώς τη συνολική ζήτηση, χρησιμοποιώντας τα επιτόκια της. Αυτό καθιστά πιο δύσκολο για τη νομισματική πολιτική να καταπολεμήσει τον αποπληθωρισμό από ό, τι να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό”.

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Η ευρωζώνη υπό συνθήκες κλιμακούμενης κατάρρευσης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Η κυβέρνηση έχει διακοσμητικό ρόλο…

Όλο και περισσότεροι κλάδοι και επαγγέλματα παίρνουν τον δρόμο της παλλαϊκής κινητοποίησης. Τα κοράκια του καθεστώτος καλούν τον οργισμένο λαό σε πολιτικό διάλογο με την κυβέρνηση. Σε ποιόν πολιτικό διάλογο; Με ποιόν; Τι εξουσία κατέχει η κυβέρνηση; Ουδεμία!
Δεν αποφασίζει αυτή, αλλά οι δανειστές και οι θεσμοί τους. Να τι ψήφισαν τον περασμένο Αύγουστο οι 223 βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι: “Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για όλες τις ενέργειες που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Μνημονίου Συνεννόησης, πριν από την οριστικοποίηση και τη νομική έγκρισή τους.” ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 (ΦΕΚ Α’ 94/14-08-2015) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ σελ.1014

Καταλάβατε τι λέει; Ότι η κυβέρνηση – οποιαδήποτε κυβέρνηση μνημονίων – έχει παραχωρήσει το δικαίωμά της να αποφασίζει η ίδια για την πολιτική της. Οφείλει να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ. Με άλλα λόγια, τίποτε δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα χωρίς να συμφωνήσουν, χωρίς να δώσουν έγκριση οι δανειστές. Κατανοητό;

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Η κυβέρνηση έχει διακοσμητικό ρόλο….

Ιδού το βιογραφικό του γ.γ. του Ε.ΠΑ.Μ. Δημ.Καζάκη – YouTube

Για άσπονδους φίλους και εχθρούς, για όλους αυτούς που είχαν και έχουν αναγάγει το βιογραφικό του Δημήτρη Καζάκη σε μείζον Εθνικό ζήτημα και για αυτούς που εναγωνίως περίμεναν μια πληροφορία που να τον εκθέτει… ΙΔΟΥ… το πλήρες βιογραφικό του γ.γ. του Ε.ΠΑ.Μ…. πιο αναλυτικό δεν γίνεται. Τώρα… αν κάποιοι δεν άκουσαν την πληροφορία που περίμεναν, καλύτερα να ψάξουν στην δική τους ντουλάπα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Από το κοινωνικό κράτος δικαίου στον κοινωνικό ρατσισμό, την κρατική ελεημοσύνη και επαιτεία.

“Κατ’ αρχάς εγένετο η σκέψις να επεκταθή η δημοσία αντίληψις υπέρ των πτωχών (Armenpflege), ίνα δια ταύτης υποβοηθήσουν την διόρθωσιν όλων των κοινωνικών δεινών. Αλλά αμέσως κατενοήθη ότι η ιδέα εκείνη ήτο τελείως εσφαλμένη. Διότι η φιλόπτωχος πρόνοια επεμβαίνει τότε μόνον, όταν η οικονομική υπόστασις του εργάτου έχη καταστραφή τελείως. Αντιθέτως την κοινωνικήν μεταρρύθμισιν ενδιέφερε να εξασφαλίση ακριβώς την κοινωνικήν υπόστασιν του εργάτου εις τας ατυχείς περιπτώσεις του βίου του. Εξ’ άλλου η υπέρ των πτωχών πρόνοια είχε τον χαρακτήρα ταπεινωτικής ελεημοσύνης, εμείωνε την ανθρώπινη αξιοπρέπειαν του πολίτου, ο οποίος ούτως εγίνετο είδος ζητιάνου. Ο επιδιωκόμενος τώρα σκοπός, να βοηθηθή τουτέστιν ο εργαζόμενος εις τας περιπτώσεις της ανυπαιτίου ενδείας του, ηδύνατο να πραγματοποιηθή μόνο αν παρεμερίζετο το στίγμα της επαιτείας, εάν εχορηγείτο εις την εργατικήν τάξιν το αίσθημα μιας καλώς αποκτηθείσης νομίμου απαιτήσεως. Η άποψις αύτη, ότι η υπέρ των πτωχών δημοσία αντίληψις είναι πλέον περιττή και άσκοπος, ανεγνωρίσθη σχεδόν από όλους εν τη επιστήμη.”[3]

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Από το κοινωνικό κράτος δικαίου στον κοινωνικό ρατσισμό, την κρατική ελεημοσύνη και επαιτεία..

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Όταν η παγκόσμια οικονομία εγκυμονεί νέα μεγαλύτερα κραχ

Με άλλα λόγια, η εκτίναξη της κεφαλαιοποίησης των χρηματιστηρίων δεν είχε σαν βασική κινητήρια δύναμη την άντληση κεφαλαίων από τους επιχειρηματικούς ομίλους για επενδύσεις, αλλά την κερδοσκοπία με τίτλους. Επίσης, το 2013 το σύνολο των χρεογράφων, δηλαδή των τίτλων χρέους, ξεπέρασε τα 100 τρις δολάρια παγκόσμια. Δηλαδή γύρω στο 128% του παγκόσμιου ΑΕΠ.Τι κινεί λοιπόν την παγκόσμια οικονομία; Οι επενδύσεις στην παραγωγή; Τα επιχειρηματικά κέρδη; Ή μήπως η επέκταση της καταναλωτικής δαπάνης στην οικονομία; Τίποτε απ’ όλα αυτά. Αυτό που κινεί την παγκόσμια οικονομία είναι η διεθνής χρηματιστική κερδοσκοπία και η διόγκωση των χρηματαγορών πολύ πάνω και πέρα από τα περιθώρια αντοχής και ανοχής της πραγματικής οικονομίας.Κι ο λόγος είναι απλός. Βασικό κίνητρο της παγκόσμια ιθύνουσας τάξης δεν είναι απλά το ιδιωτικό κέρδος, αλλά η πάση θυσία αύξηση του ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού πλούτου, ο οποίος περιλαμβάνει ρευστό διαθέσιμο χρήμα, καταθέσεις, επενδύσεις στην χρηματαγορά και κάθε μορφής χρηματιστικό τίτλο, που διαθέτουν τα χαρτοφυλάκια των ιδιωτών. Ο ιδιωτικός αυτός χρηματοπιστωτικός πλούτος αυξήθηκε κατά 14,6% το 2013 σε σχέση με το 2012 και έφτασε τα 152,0 τρις δολάρια. Σχεδόν το υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου ΑΕΠ την ίδια χρονιά.

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Όταν η παγκόσμια οικονομία εγκυμονεί νέα μεγαλύτερα κραχ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Η μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υπερεθνική απολυταρχία

Δεν υπάρχει πια κανένα περιθώριο παραμονής στην ΕΕ.

Το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής απλό. Αν έχουμε τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Επιτροπή πρωτίστως, αλλά και το Συμβούλιο, να ορίζουν τα προγράμματα προσαρμογής σε μια χώρα, να συντάσσουν κατ’ ουσία τους κρατικούς προϋπολογισμούς, να επιβάλουν «διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις» κατά το πρότυπο της τρόικας και να εκβιάζουν τα κράτη μέλη υπό καθεστώς «υπερβολικού ελλείμματος» σε «εταιρικές σχέσεις» με σκοπό τον κανιβαλισμό τους, τότε σε τι διαφέρει από το καθεστώς των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων;

Η μόνη διαφορά είναι ότι ενώ το καθεστώς των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων φαντάζει προσωρινό, ή έστω έτσι θέλουν οι κυβερνώντες να το παρουσιάζουν, ενώ το «διπλό πακέτο» της ΕΕ και το σχέδιο της Επιτροπής για βαθύτερη ΟΝΕ όλα αυτά που ζούμε σήμερα αποκτούν μόνιμο και θεσμικό χαρακτήρα υπεράνω εθνικού κοινοβουλίου και συνταγματικής τάξης της χώρας.

Κι επομένως δεν αρκεί πια να απαλλαγούμε από τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, θα πρέπει – αν θέλουμε να κερδίσουμε την χώρα μας – να απαλλαγούμε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν επιτρέπει πια ούτε καν στα κράτη μέλη της χωρίς ευρώ να έχουν έστω τυπικά την δυνατότητα αυτοτελούς σύνταξης κρατικού προϋπολογισμού. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός σε μια τέτοια Ένωση;

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Η μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υπερεθνική απολυταρχία.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Το σπιράλ θανάτου της ελληνικής οικονομίας σε κατάσταση πτώχευσης.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του S&P Capital IQ πρώην CMA Global Sovereign Debt Credit Risk Report του πρώτου τριμήνου του 2013, η πιο πιθανή χώρα για πτώχευση είναι η Αργεντινή με πιθανότητα 84,5% στα επόμενα 5 έτη και 4.088 bps στο 5ετές CDS, ενώ η δεύτερη πιο πιθανή χώρα για πτώχευση είναι η Κύπρος με 70% στα επόμενα % έτη και 1.408 μονάδες βάσης στο 5ετές CDS. Η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαιρείται από την έκθεση γιατί για το επίπεδο τιμολόγησης του 5ετούς CDS 23.333 μονάδες βάσης τον Μάρτιο του 2013 δεν νοείται υπολογισμός πιθανότητας πτώχευσης. Πράγμα που σημαίνει ότι για τις αγορές κεφαλαίου η Ελλάδα παραμένει ολοκληρωτικά πτωχευμένη.

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Το σπιράλ θανάτου της ελληνικής οικονομίας σε κατάσταση πτώχευσης..

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Οι εξελίξεις στην Τουρκία και ο αναπότρεπτος χαρακτήρας τους

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία τουλάχιστον πέντε ελάχιστοι μισθοί απαιτούνται για μια μέση οικογένεια προκειμένου να είναι σε θέση για να πληρώσει τις ελάχιστες δαπάνες της. Ακόμα κι αν όλα τα μέλη σε μια τετραμελή οικογένεια καταφέρουν να κερδίσουν τον κατώτατο μισθό και πάλι το συνολικό εισόδημα της οικογένειας την κρατά κάτω από το όριο της φτώχειας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για τα νοικοκυριά στην Τουρκία το μέσο νοικοκυριό αποτελείται από 3,7 μέλη. Το 39,3% των νοικοκυριών με μέγεθος από 1-2 άτομα και 59,9% των νοικοκυριών με μέγεθος άνω των 7 ατόμων δήλωσαν το 2012 ότι το εισόδημα τους ικανοποιεί τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες του νοικοκυριού τους «πολύ δύσκολα» έως και «δύσκολα». Το ίδιο δήλωσε και το 41,9% των νοικοκυριών με μέγεθος 3-4 ατόμων.

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Οι εξελίξεις στην Τουρκία και ο αναπότρεπτος χαρακτήρας τους.

Το ΧΩΝΙ – Όσοι ακούνε τον Δημήτρη Καζάκη, ήξεραν τι θα γίνει στην Κύπρο, μήνες πριν…

Ο πλανήτης έχει σοκαριστεί από το κούρεμα καταθέσεων που υπέστησαν οι Κύπριοι, ο Δημήτρης Καζάκης, όμως, είχε προειδοποιήσει από τον Δεκέμβρη του 2012 για το τι πρόκειται να συμβεί.

Με απόφαση σοκ η Κύπρος πέρασε το κατώφλι των… μνημονίων, με τη Λαγκάρντ και την “παρέα” της να βάζουν χέρι ακόμη και στις καταθέσεις στις τράπεζες της χώρας! Σοκ; Ναι, για όσους αρνούνται πεισματικά να δουν την αλήθεια κατάματα. Για όσους επιλέγουν να ενημερώνονται από τα συστημικά παπαγαλάκια.

via Το ΧΩΝΙ – Όσοι ακούνε τον Δημήτρη Καζάκη, ήξεραν τι θα γίνει στην Κύπρο, μήνες πριν….

Δ. Καζάκης Τι είναι κομμουνιστής σήμερα; – Κείμενα – Ε.ΠΑ.Μ – Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο

Γι’ αυτό και ο Ένγκελς έλεγε τότε ότι ο κομμουνιστής στις μέρες μας είναι πρώτα και κύρια δημοκράτης. Ο κομμουνιστής λοιπόν δεν είναι εκείνος που μένει πιστός στο κόμμα του. Ούτε ξεχωρίζει από την ιδεολογική καθαρότητα των λόγων του. Δεν είναι κομουνιστής αυτός που μένει πιστός στο κόμμα του και φροντίζει πάντα να τονίζει την ιδεολογική του καθαρότητα. Δεν είναι κομμουνιστής τουλάχιστον με τους όρους της επιστήμης της ταξικής πάλης που εισήγαγε και ίδρυσε ο Μαρξ. Τέτοιους κομμουνιστές θα βρεις μόνο στο θεολογικό παρελθόν της κοινωνίας. Κομμουνιστής είναι εκείνος που μένει πάντα πιστός στην εργατική τάξη και στον λαό, ενώ ο κομμουνισμός του δεν είναι συνταγές για τα μαγειρεία του μέλλοντος, αλλά το κίνημα της αληθινής εργατικής τάξης ενάντια σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης και καταπίεσης, όπως έγραφαν από την εποχή της Γερμανικής Ιδεολογίας οι Μαρξ-Ένγκελς.

via Δ. Καζάκης Τι είναι κομμουνιστής σήμερα; – Κείμενα – Ε.ΠΑ.Μ – Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.

Ο Δ. ΚΑΖΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ”DEBT MANAGEMENT” – YouTube

Are we really free to choose and is the people’s power acknowledged? “Debt Management” is a short documentary on the illusion of freedom (the case of the “boiling frog”) and the illusion of choice (as in the example of “Plato’s cave”), from an economic perspective. The Greek crisis is just another round in the constant struggle between those who take decisions that determine the will of whole societies and the real power of the people. How can entire societies become powerless, from an economic point of view? By what means is that being achieved in modern Europe?

via Ο Δ. ΚΑΖΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ”DEBT MANAGEMENT” – YouTube.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Το Ιερατείο του ΔΝΤ και τα αδιόρθωτα…

Πότε το ΔΝΤ έπεσε μέσα σε εκτιμήσεις της; Ποτέ! Κι όταν λέμε ποτέ, το εννοούμε απόλυτα. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια μελέτη από το CEPRτης Ουάσιγκτον με τίτλο MacroeconomicPolicyAdviceandtheArticleIVConsultations. «Η μελέτη αυτή εξετάζει την παροχή συμβουλών πολιτικής που δόθηκαν από το ΔΝΤ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 67 εκθέσεις του άρθρου IV για την τετραετία 2008-2011. Είναι μια συνέχεια της μελέτης της ΔΟΕ για 50 χώρες με εκθέσεις του Άρθρο IV που αναλαμβάνονται για χαμηλές και μεσαίου εισοδήματος χώρες (Ισλάμ etal. 2012). Επικεντρώνεται κυρίως στη δημοσιονομική προσαρμογή, στη στόχευση του πληθωρισμού (σε χώρες όπου αυτό είναι σχετικό, δηλαδή εκτός της ζώνης του ευρώ), στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην κοινωνική προστασία. Η ανάλυση του περιεχομένου βρίσκει ένα σταθερό μοτίβο των συστάσεων πολιτικής, η οποία δείχνει (1) μια μακροοικονομική πολιτική που εστιάζει στη μείωση των δαπανών και στην συρρίκνωση του μεγέθους της κυβέρνησης, σε πολλές περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι κατάλληλο, ή αναγκαίο, ή οδηγεί σε μια ακόμη πιο ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής ύφεσης και (2) εστίαση σε άλλα ζητήματα πολιτικής που τείνουν να μειώσουν την κοινωνική προστασία για ευρεία τμήματα του πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συντάξεων, της υγειονομικής περίθαλψης, και την προστασία της απασχόλησης), μείωση του μεριδίου της εργασίας στο εθνικό εισόδημα, και, ενδεχομένως, την αύξηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και ως αποτέλεσμα την αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας.»

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Το Ιερατείο του ΔΝΤ και τα αδιόρθωτα….

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Άμα φύγουμε από το ευρώ και την ΕΕ θα απομονωθούμε;

Από τον συνολικό δανεισμό των 95,5 τρις δρχ., τα 86,3 τρις δρχ. ήταν προϊόν εντόκων γραμματίων και δημόσιας εγγραφής του εσωτερικού. Με άλλα λόγια πάνω από το 90% ήταν σε δραχμές και αντλούνταν από την εσωτερική αποταμιευτική αγορά και καθώς τα οικονομικά σύνορα της χώρας ήταν υπό έλεγχο το προϊόν αυτού του δανεισμού παρέμενε εντός της ελληνικής οικονομίας και επανεπενδυόταν σ’ αυτήν αναγκαστικά. Τα υπόλοιπα 9,2 τρις δρχ. ήταν προϊόν δανεισμού από το εξωτερικό σε σκληρό νόμισμα, κυρίως δολάριο, μάρκο και γιεν. Επομένως η εξάρτηση του ελληνικού κράτους από το εξωτερικό, από την διεθνή τραπεζική αγορά για την κάλυψη του δικού του ελλείμματος δεν υπερέβαινε το 9% του συσσωρευμένου ελλείμματός του.

Φαντάζεστε τι γοητεία ασκούσε για τις ευρωπαϊκές τράπεζες μια χώρα με άθλια δημοσιονομική κατάσταση και τέτοιο χρέος; Ωστόσο για να μπορέσουν να κερδοσκοπήσουν με το δημόσιο χρέος της χώρας, θα έπρεπε η ελληνική οικονομία να ανοιχτεί στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου και το ελληνικό κράτος να χάσει την προστασία του δικού του νομίσματος. Έτσι κι έγινε. Όταν μπήκαμε στο ευρώ ολόκληρο το δημόσιο χρέος της χώρας μετατράπηκε σε ευρώ και επομένως ο δανεισμός της χώρας ήταν υποχρεωτικό να αντληθεί από τις διεθνείς αγορές με όρους διεθνών αγορών, όπως ακριβώς γινόταν πριν με τον εξωτερικό δανεισμό της χώρας. Επίσης με το άνοιγμα των αγορών κεφαλαίων και την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου, κανείς δεν μπορούσε να σταματήσει την εξαγωγή στο εξωτερικό ή να εξαναγκάσει το προϊόν του δανεισμού να επανεπενδυθεί στην ελληνική οικονομία. Κι έτσι ο τεράστιος όγκος αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων που έφτασε το 2009 να ξεπερνά το 44% του ΑΕΠ να διοχετεύεται στο εξωτερικό από τους κατόχους ομολόγων της χώρας.

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Άμα φύγουμε από το ευρώ και την ΕΕ θα απομονωθούμε;.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Πρωτοφανής πράξη εθνικής υποτέλειας από όλο το πολιτικό σύστημα

Σήμερα έχουν κατατεθεί στην Βουλή και πρόκειται να ψηφιστούν με την μορφή νομοσχεδίου και με την διαδικασία του κατεπείγοντος τα εξής: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την Υπογραφή Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Πρωτοφανής πράξη εθνικής υποτέλειας από όλο το πολιτικό σύστημα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Το σύνδρομο Νταχάου της ελληνικής κοινωνίας…

2,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕπ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

Δείτε για παράδειγμα την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών στις 10/12 σχετικά με πρόγραμμα εκταμίευσης 750,5 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τη χώρα μας, από Τρίτη 11/12 έως Παρασκευή 21/12/2012.

 

 

 

Το ποσό των εκταμιεύσεων από την ΕΤΕπ προς τη χώρα μας, εντός του 2012, θα ανέλθει συνολικά σε 908,2 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος που αρχίζει

 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα εκταμίευσης έχει ως εξής:

 

 

 

Τρίτη, 11/12/2012, θα εκταμιευτούν 200 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Βλέπε ημέτερα τρωκτικά κονδυλίων χωρίς αντίκρυσμα.

 

Την Τετάρτη, 12/12/2012, και την Παρασκευή, 14/12/2012, θα εκταμιευτούν 148 εκ. ευρώ για τη χορήγηση 5 δανείων στη ΔΕΗ. Πώς αλλιώς η ΔΕΗ θα επιδοτεί τους αεριτζήδες επενδυτές παροχής ρεύματος;

 

 

Τη Δευτέρα, 17/12/2012, θα εκταμιευτούν 250 εκ. ευρώ προς την ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Πάλι ημέτεροι ειδικευμένοι στην βρώση κονδυλίων δίχως αντίκρισμα.

Την Τρίτη, 18/12/12, θα εκταμιευτούν 50 εκ. ευρώ προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων. Χρωστούμενα προς ημέτερους εργολάβους.

….

Ούτε μια θέση εργασίας και μάλιστα σταθερής απασχόλησης δεν πρόκειται να προσθέσουν όλα αυτά τα εκατομμύρια. Οι κυβερνώντες τα δανείζονται για να πληρώσουν ανοιχτά συμβόλαια με τους δικούς τους κομματικούς φίλους, ημετέρους και επιχειρηματίες της αρπαχτής. Με το αζημίωτο βέβαια για τους ίδιους και τα κομματικά ταμεία τους. Να πώς λειτουργεί η δική τους «δημοκρατία».

….

Ανάμεσα στις δυο συμπληγάδες συνθλίβονται τα πιο παραγωγικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία υποφέρουν και απαξιώνονται, αλλά κρατάνε ακόμη και αποτελούν την μοναδική ελπίδα. Πρόκειται για το πιο επιστημονικά και τεχνικά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό μαζί με τους ελευθεροεπαγγελματίες που βρίσκονται έξω από τα κυκλώματα της αρπαχτής, αλλά και τους μικρομεσαίους που στηρίζονται στην παραγωγή και στην αγοραστική δύναμη των λαϊκών στρωμάτων. Αυτά τα στρώματα δεν έχουν αποδεχτεί την ήττα τους, ούτε θεωρούν ότι πρέπει να ξεπουληθούν για ένα κομμάτι ψωμί. Ούτε οι ίδιοι, ούτε η πατρίδα τους. Είναι τα μόνα κοινωνικά στρώματα τα οποία κυμαίνονται αυτή την στιγμή γύρω στο 60% και διαθέτουν κοινωνική συνείδηση η οποία ξεκινά από το ελάχιστο, την διεκδίκηση της πατρίδας τους. Κι αυτά μπορούν να κάνουν την μεγάλη τομή. Να φέρουν τα πάνω κάτω μόλις βρουν κοινό βηματισμό και κοινή κοινωνικοπολιτική έκφραση.

Αυτά τρέμει και το επίσημο καθεστώς. Γι’ αυτό και προσπαθεί να τα διεμβολίσει αξιοποιώντας κοινωνικές, επαγγελματικές και ιδεολογικές αντιθέσεις. Άλλο εργάτης, άλλο μικρομεσαίος, άλλο υπάλληλος, άλλο ελευθεροεπαγγελματίας, άλλο αριστερός, άλλο δεξιός. Προσπαθεί να υπονομεύσει τον μοναδικό τρόπο στη βάση του οποίου μπορούν να ενωθούν τόσο διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες και στρώματα του λαού, δηλαδή τον πατριωτισμό τους. Από την μια με τον φασισμό που σήμερα εκπορεύεται από την ευρωένωση και συνίσταται στην άρνηση κάθε έννοιας δημοκρατίας, μιας και σκόπιμα ταυτίζεται με την σημερινή κατάσταση της εξαγοράς και της διαφθοράς. Κι από την άλλη με τις ταξικές αναλύσεις της αριστεράς που αρνούνται κάθε έννοια πατριωτικού και εθνικού καθήκοντος απέναντι στις δυνάμεις των αγορών και του σύγχρονου ιμπεριαλισμού.

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Το σύνδρομο Νταχάου της ελληνικής κοινωνίας….

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Πότε επιτέλους θα ξεμπερδέψουμε με την συμμορία του ευρώ;

Πόσο τελικά μειώθηκε το δημόσιο χρέος μέχρι σήμερα; Μόλις 11% σε απόλυτες τιμές και 7,8% σε ποσοστό του ΑΕΠ. Κι ακόμη δεν έχει τελειώσει το 2012. Μέσα σε 6 μήνες μετά την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, το εικονικό «κούρεμα» έχει εξανεμιστεί. Έως τις 31/12/2012 να δείτε που το δημόσιο χρέος της χώρας θα έχει πιάσει ξανά το επίπεδο προ του «κουρέματος» τόσο σε απόλυτα νούμερα, όσο και σε ποσοστό επί του ΑΕΠ.

 

 

Για να καταλάβουμε την επιβάρυνση του δημόσιου χρέους μετά το «κούρεμα», αρκεί να πούμε τα εξής: Τα 326,4 δις ευρώ σημαίνουν ότι κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα χρωστά 81.600 ευρώ. Για να μπορέσει να πληρώσει αυτό το χρέος πρέπει να δίνει κάθε χρόνο τουλάχιστον 3.200 ευρώ σε τόκους και 29.100 ευρώ σε ληξιπρόθεσμους τίτλους. Σύνολο επιβάρυνσης 32.300 ευρώ για κάθε νοικοκυριό κατ’ έτος. Πόσα νοικοκυριά στην Ελλάδα μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος; Σαν μέτρο σύγκρισης αναφέρουμε ότι το καθαρό διαθέσιμο εθνικό εισόδημα ανά νοικοκυριό στην Ελλάδα ανερχόταν το 2011 σε τρέχουσες τιμές στο ύψος των 42.000 ευρώ. Με άλλα λόγια το μέσο νοικοκυριό θα πρέπει να δαπανά το 77% του καθαρού διαθέσιμου εισόδημά του για να εξυπηρετηθεί το δημόσιο χρέος της χώρας μετά το «κούρεμά» του.

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Πότε επιτέλους θα ξεμπερδέψουμε με την συμμορία του ευρώ;.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Ειδικές Οικονομικές Ζώνες και η μετατροπή της χώρας σε αποικία

Οι ΕΟΖ είναι χώροι όπου εκχωρείται η εθνική κυριαρχία ενός λαού υπέρ των ιδιωτών επενδυτών. Είναι χώροι όπου κυριαρχεί η ανομία, το έγκλημα και η άγρια εκμετάλλευση της εργασίας, κυρίως των μεταναστών. Πουθενά σε καμιά χώρα όπου επιβλήθηκαν δεν βοήθησαν στην ανάπτυξη, ή την επιβίωση του πληθυσμού. Το αντίθετο. Οι ΕΟΖ είναι οι «μαύρες τρύπες» της παγκόσμιας οικονομίας όπου με όρους πλήρους αδιαφάνειας και σε συνθήκες ανομίας κινούνται μαύρες επενδύσεις, μαύρα κεφάλαια, εμπορεύματα και εργασία, που καμιά πολιτισμένη κοινωνία δεν θα αποδεχόταν. Τέτοια χώρα θέλουμε να καταντήσουμε;

via ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Ειδικές Οικονομικές Ζώνες και η μετατροπή της χώρας σε αποικία.